4 anledningar att upprätta koncernredovisning
Gör koncernredovisning med Capego
Även om du inte uppfyller de lagliga kraven finns det anledningar till att upprätta koncernredovisning. Här beskriver vi några av dem.

1) Regler om vinstutdelning i Aktiebolagslagen
För att bedöma vinstutdelning kan hänsyn behöva tas till koncernens fria egna kapital. I dessa fall kan det vara en hjälp att upprätta koncernredovisning. Med Capego Koncern gör du enkelt koncernredovisning.

2) Värdefull information till företagsledning
En koncernredovisning visar koncernen som om den vore ett företag. Företagsledning och andra intressenter får värdefull ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för koncernens som en enhet.

3) Visa ev goodwill, övervärden och upparbetade vinster
I moderbolaget redovisas endast anskaffningsvärdet för dotterföretag. Koncernredovisningen visar även eventuella övervärden, goodwill eller upparbetade vinstmedel efter förvärvet.

4) Fördela vinster i koncernen via koncernbidrag
Det kan finnas behov för bedömning av koncernens samlade resultat. Detta kan först göras efter att en koncernresultaträkning upprättats. I Capego Koncern får du ut såväl balans- som resultaträkning för koncernen. Moderföretaget har sedan också möjlighet att styra hur koncernföretagens vinster fördelas via koncernbidrag. 

Upptäck ett nytt sätt att ta hand om företagets bokslut. Vi har tagit det bästa ur befintliga program, gjort omfattande användarstudier och utvecklat en molnbaserad plattform baserad på verkliga processer och arbetssätt, utan onödiga mellansteg. Läs mer om Capego Bokslut

Stäng meny