Fakta om digital inlämning av årsredovisning
Lämna in årsbokslutet digitalt till bolagsverket
Wolters Kluwer samarbetar med Bolagsverket för att förenkla för företagen och göra det så enkelt som möjligt att lämna in digitalt. Frågorna vi får in angående digital inlämning är många och skiftande. Nedan försöker vi besvara några av dessa.

Bolagsverket har sedan 26 mars 2018 haft igång e-tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar upprättade enligt K2. Efter det har möjligheten att lämna även årsredovisning enligt K3 tillkommit och att lämna revisionsberättelsen separat.

K2 aktiebolag
Wolters Kluwer har sedan tidigare stöd för digital inlämning av K2-årsredovisningar för aktiebolag i det lokalt installerade programmet Bokslut. Nu finns även detta stöd i vårt molnbaserade program Capego Bokslut.

Årsredovisningen skickas i formatet Inline XBRL (iXBRL).

På sikt skall det vara möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt för alla företagsformer som enligt lag är skyldiga att upprätta och lämna in årsredovisningen till Bolagsverket.

Original, kopia och signering

Innan årsredovisningen lämnas in digitalt till Bolagsverket, skall årsredovisningen skrivas ut på papper som vanligt och signeras av alla i styrelsen. Detta utgör originalet och skall förvaras hos företaget.

Som alternativ lösning finns även elektronisk signering via de programvaror för elektronisk signatur som finns på marknaden. Den digitala inlämningen till Bolagsverket via Wolters Kluwers programvaror utgör alltså inte en signering av hela årsredovisningen utan enbart en signering av fastställelseintyget och själva inlämningen.

I programmet anges vilken person i styrelsen som ska underteckna fastställelseintyget. Den digitala filen skickas sedan till ett ”Eget utrymme” hos Bolagsverket dit endast företaget har tillgång. Efter att Bolagsverket kontrollerat personuppgifterna skickas ett mail till den person som ska signera med uppmaning om att det nu är dags att signera fastställelseintyget och sedan skicka in årsredovisningen. Signering sker med personens BankID.

Den som signerar fastställelseintyget intygar att årsredovisningen, och i förekommande fall revisionsberättelsen, har fastställts på årsstämma.

K3 aktiebolag och revisor
Digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag enligt K3 finns ännu inte implementerat i något av Wolters Kluwers program. K3 är mer komplext och omfattande och även principbaserat. Det flesta aktiebolag har dessutom revisor. Årsredovisning och revisionsberättelse upprättas ofta i olika programvaror.

Bolagsverket kommer under året att uppdatera K3-taxonomin och stödja även K3 med koncern. Redan nu stödjer Bolagsverket att revisionsberättelsen lämnas in i en separat fil skild från årsredovisningen. Vi jobbar tillsammans med Bolagsverket för att våra programvaror ska stödja inlämning av K3 med koncern och separat inlämning av revisionsberättelse så snabbt som möjligt.

Noterade företag och ESMA
Från och med 2020 är det obligatoriskt för europeiska noterade företag, som upprättar årsredovisning enligt IFRS, att lämna årsredovisningen digitalt till Finansinspektionen. Kravet kommer från ESMA (European Securities and Markets Authority). Wolters Kluwer har för närvarande inte stöd för årsredovisning för noterade företag och kommer därför inte att stödja digital inlämning enligt ESMA.

Obligatorium
Det är ännu inte bestämt om eller när det kommer att bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt. Enligt en nyligen publicerad delrapport som kan läsas här, är Bolagsverkets bedömning att ”det bör vara möjligt att införa ett obligatorium för digitalt inlämnande av årsredovisningar för regelverken K2 och K3 för aktiebolag från det räkenskapsår som inleds 1 januari 2021.”

Upptäck ett nytt sätt att ta hand om företagets bokslut. Vi har tagit det bästa ur befintliga program, gjort omfattande användarstudier och utvecklat en molnbaserad plattform baserad på verkliga processer och arbetssätt, utan onödiga mellansteg. Läs mer om Capego Bokslut

Stäng meny