Koncernredovisning utan koncernårsredovisning
Koncernredovisning utan koncernårsredovisning

Nu finns det möjlighet att upprätta en koncernredovisning utan att även göra en koncernårsredovisning vilket varit en efterfrågad funktionalitet.

När blir detta aktuellt?
I de fall moderbolaget inte upprättar koncernårsredovisning då det finns ett moderbolag på högre nivå som upprättar den formella koncernårsredovisningen, kan det ändå finnas anledningar att konsolidera underkoncernen. I och med att företag expanderar och förvärvar andra bolag blir det allt vanligare med underkoncerner.

Varför är detta viktigt?
Det är av värde att kunna göra koncernredovisning i underkoncerner för att kunna visa externa finansiärer som t ex banker, eller för att visa styrkan i gruppen av bolag jämfört med de enskilda bolagen. Den allra viktigaste anledningen är dock att själv kunna ha en bra uppföljning av verksamheten om den är utspridd i olika bolag med många kopplingar.

Vad behövs för att komma igång?
I Capego sköter du detta i Inställningar för bolaget vilket innebär att du anger att det är ett moderbolag, men däremot stänger av switchen för koncernredovisning. Du anger också i mallar att det är Mall för aktiebolag K3 som är det som skall användas. Capego innehåller stöd för många olika typer av företagsformer.

Upptäck ett nytt sätt att ta hand om företagets bokslut. Vi har tagit det bästa ur befintliga program, gjort omfattande användarstudier och utvecklat en molnbaserad plattform baserad på verkliga processer och arbetssätt, utan onödiga mellansteg. Läs mer om Capego Bokslut

Stäng meny