Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas på Wolters Kluwers Scandinavia AB:s hemsida, i samband med användning av våra onlinetjänster och/eller våra mobilapplikationer, eller som registreras i övrigt inom ramen för avtalsförhållandet mellan Wolters Kluwer Scandinavia AB och våra kunder, används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Wolters Kluwer Scandinvia AB:s tjänsteutbud.

 

Den information som sparas hos Wolters Kluwer Scandinvia AB kan med iakttagande av gällande lagar och förordningar komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Wolters Kluwer Scandinvia AB, i den utsträckning det krävs för att administrera tjänster och produkter. Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Wolters Kluwer Scandinavia AB:s tjänsteutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till dotterbolag i den koncern (Wolters Kluwer) vilken Wolters Kluwer Scandinvia AB tillhör.

 

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

 

Wolters Kluwer Scandinavia AB kan komma att komplettera personuppgifterna med information från privata och offentliga register. Personuppgifter behålls så länge det behövs för att Wolters Kluwer Scandinvia AB ska kunna fullgöra sitt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m.

 

Personuppgiftsansvarig

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som sparas eller i övrigt behandlas av Wolters Kluwer Scandinvia AB kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift:

 

”Personuppgiftsansvarig”
Wolters Kluwer Scandinavia AB
106 47 Stockholm

 

Cookies och besökarstatistik

På vår webbplats samt i våra onlinetjänster används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

 

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. För att vår webbplats och onlinetjänster skall fungera optimalt, rekommenderar vi att du accepterar cookies.

 

Wolters Kluwer Scandinavia AB upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats samt våra tjänster och produkter. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du besökte tjänsten och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

 

Allmänt om säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Wolters Kluwer Scandinavia AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

 

Göteborg den 4 januari 2018

 

Tillbaka till Capego!

Stäng meny